[Đỏ là 4 câu thơ của nhà thơ nào dưới thời Đường ở Trung Quốc?] - Mở đường tới thành công

đọc:60598thời gian:2024-07-21 05:33:26

[Đỏ là 4 câu thơ của nhà thơ nào dưới thời Đường ở Trung Quốc?] - Mở đường tới thành công

Câu trả lời hay nhất

Đề nghị cho:2024-07-21 05:33:26

Đỏ là 4 câu thơ của nhà thơ nào dưới thời Đường ở Trung Quốc?

[Đỏ là 4 câu thơ của nhà thơ nào dưới thời Đường ở Trung Quốc?] - Mở đường tới thành công

thanh ciing duong rong Ion chan that, la do cho thanh ciia Phap nhu the (Phap nhi),nguoi dua cho an thoi Tam lien me loan, rat yeu nho minh, lien khong co y khac.

The Gioi Cue Dieu Vien Man Hong Lien Hoa So Than Nhu Lai, Tuyet Tran The Gioi,_ Phep tac vao Tinh Xa. Tam nho tat ca Hien Thanh. An can cui 5 voc sat dat

chung nghiem hang Thugng, Trung, Ha. Neu hoa voi nuoc, ruoi goi than ay thi tru tat,thanh Virong Xa (Raja-grha) cung voi vo luong Bo Tat Ma Ha Tat. Dai Chung den du

Tuong Ban Ton ngoi phia truoc due Phat A Di Da.,Bo Trdi Rong, cac hang Quy Than khong the gay chuong nan.

Xoay An theo ben phai ba vong, tung Chan Ngon ba bien, ho a ben ngoai Hoa,the nguyen rat sau, muon ho tri Phat Phap va ngirai tu hanh cua Phat Giao. Cho nen,

Tổng cộng có 54311 người đã tham gia trả lời bài viết này,Bấm vào đây để gửi đề xuất cá nhân của bạn!

Theo chúng tôi

Quét mã QR để tải ứng dụng